Materiały

Postępowanie dyscyplinarne - projekt przepisów

pobierz projekt

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa i zmianie niektórych innych ustaw– założenia do projektu

pobierz założenia projektu

Ustawa o obywatelskich sędziach handlowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – projekt

pobierz projekt
pobierz założenia do projektu

Raport dotyczący reformy sądownictwa administracyjnego

pobierz raport

Podstawowe założenia reformy sądownictwa administracyjnego

pobierz założenia

Propozycje reformy sądownictwa administracyjnego - prezentacja

pobierz prezentację

projekt zmiany Kodeksu karnego w części dotyczącej walki z mową nienawiści

pobierz projekt

Zmiany dotyczące mediacji. Projekt zmiany ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

pobierz projekt